2006/May/24

รับเทศกาลรับน้อง ด้วยคำถามบั่นทอนปัญญา

อาชีพอะไรที่รุ่นพี่อยากเป็นที่สุด

เฉลย นักร้อง ครับ

เพราะ นักร้อง น้องรัก ฮิ้ววววววววววววววววววว

เชยและเห่ยบรม

จบแล้ว

Comment

Comment:

Tweet


เชนนี่หว่า
View full profile